Entries by admin

Kopsapulces 2024 rezultāti

2024.gada Kopsapulces rezultāti Par 16.03.2024. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem   Rīgā, 2024. gada 16.martā 2024. gada 16.martā biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 85 (astoņdesmit pieci) balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces […]

Kopsapulce 2024

Godājamai dzīvokļa īpašniek! Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs piedalīties biedrības “Ilūkstes nams 103” biedru sapulcē un dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Sapulces notiks 2024. gada 16. martā (sestdien). Sākums: plkst. 10:00. Norises vieta: biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zāle, 8.stāvs, G. Astras ielā 8B, Rīgā. (Darba kārtības jautājumi […]

Par cokolu un apmali

Par dzīvojamās mājas aizsargapmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbiem ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai, no Ilūkstes ielas puses Rīgā, 2023.gada 24.oktobrī   Saskaņā ar 2023. gada 22. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, laika periodā no 2023.gada 27.jūnija līdz 2023.gada 24.oktobrim tika organizēti un izpildīti dzīvojamās mājas aizsargapmales atjaunošanas […]

Kopsapulces 2023 rezultāti

2023.gada Kopsapulces rezultāti Par 22.04.2023. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem   Rīgā, 2023. gada 22. aprīlī 2023. gada 22. aprīlī biroju ēkas „Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 82 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Dzīvokļu īpašnieku kopsapulces […]

Kopsapulce 2023

Godājamai dzīvokļa īpašniek! Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs piedalīties biedrības “Ilūkstes nams 103” biedru sapulcē un dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē. Sapulces notiks 2023. gada 22. aprīlī (sestdien). Sākums: plkst. 10:00. Norises vieta: biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zāle, 8.stāvs, G. Astras ielā 8B, Rīgā. (Darba kārtības jautājumi […]

Par pazeminātu jumtiņu

Paziņojums par pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbu izpildi dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā   Cien. dzīvokļa īpašniek!   Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2022), laika periodā no 2022.gada 16. maija līdz 30. jūnijam tika organizēti un […]

Par logu nomaiņas darbu pabeigšanu

Paziņojums par logu nomaiņas darbu pabeigšanu visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās Cien. dzīvokļa īpašniek! Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020), dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās tika organizēti un izpildīti veco koka logu nomaiņas darbi. Dzīvokļu īpašnieki […]

Par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS par gaisa kondicionieru uzstādīšanu Laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” organizēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu rakstveida aptaujas veidā par gaisa kondicionieru uzstādīšanu dzīvokļu īpašumos. Aptauja tika ierosināta pēc dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka lūguma. Aptaujas ietvaros […]

Kopsapulces 2022 rezultāti

2022.gada Kopsapulces rezultāti Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par 2022. gada kopsapulces jautājumiem. Rīgā, 2022. gada 1. aprilī Sakarā ar epidemioloģisku situāciju Latvijas valstī dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada […]

Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem Rīgā, 2022. gada 5. martā Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem. 2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē […]