Par logu nomaiņas darbu pabeigšanu

Paziņojums
par logu nomaiņas darbu pabeigšanu visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās


Cien. dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020), dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās tika organizēti un izpildīti veco koka logu nomaiņas darbi. Dzīvokļu īpašnieki vienojās veikt darbus pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai. Ņemot vērā minēto, logu maiņas darbi tika izpildīti šādā secībā:

2020.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 1., 2. un 6. kāpņu telpās.
2021.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 4., 7. un 10. kāpņu telpās.
2022.gada vasarā jauni PVC logi tika uzstādīti 3., 5., 8., 9. un 11. kāpņu telpās, tādējādi pabeidzot logu nomaiņas darbus visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās.

Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku lēmumam, šo darbu izdevumi tika segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

 

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508