Par cokolu un apmali

Par dzīvojamās mājas aizsargapmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbiem ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai, no Ilūkstes ielas puses

Rīgā, 2023.gada 24.oktobrī

 

Saskaņā ar 2023. gada 22. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu, laika periodā no 2023.gada 27.jūnija līdz 2023.gada 24.oktobrim tika organizēti un izpildīti dzīvojamās mājas aizsargapmales atjaunošanas (bruģēšanas) darbi ēkas daļai no 11.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai, no Ilūkstes ielas puses, kur pirms tam tika konstatēti būtiskākie betona aizsargapmales bojājumi un nosēdumi.

Veicot rakšanas darbus un bojātu aizsargapmaļu demontāžu, tika konstatēts ka zem ēkas ārsienas/pagraba sienas paneļa, kurš balstās nesošajās šķērssienās, ir tukšumi. Līdz ar to ir veidojušies būtiski grunts ieskalojumi pagrabā, kas arī izraisījis aizsargapmales nosēšanos. Pēc sertificēta būvuzrauga ieteikuma, tukšumi zem ārsienas paneļiem tika aizpildīti ar betonu, tādējādi izbūvējot betona barjeras joslu ēkas ārsienas posmam (aptuveni 100 metru garumā), lai novērstu smilts/grunts ieskalošanu pagrabā un jaunas aizsargapmales nosēšanos. Jāuzsver, ka zem demontētajām aizsargapmalēm tika atklāti dažādi būvatkritumi, kas atradās tur kopš ēkas būvniecības, sekmējot grunts ieskalošanu. Darbu izpildes ietvaros tika izrakti un izvesti būvatkritumi, nomainīta un noblietēta grunts, ieklāta hidroizolācijas ģeomembrāna, izveidota un noblietēta šķembu pamatne (300 mm), izbūvēta jauna aizsargapmale no bruģa (60 mm), kā arī izpildīti ēkas cokola atjaunošanas darbi, nosiltinot un izlīdzinot tā virsmu ar cietajām putuplasta plāksnēm un uzklājot jaunu dekoratīvo apmetumu (Caparol) ar toni.

Izpildīto darbu ietvaros tika organizēti būves, kas atradās starp 8. un 9. kāpņu telpu parāda ieejām, no Ilūkstes ielas puses, nojaukšanas darbi, jo tā nav funkcionāli saistīta ar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā, nav reģistrēta LR Kadastra informācijas sistēmā un Zemesgrāmatā, traucēja izpildīt aizsargapmales atjaunošanas darbus šajā posmā, kā arī radīja neērtības zemes gabala lietotājiem un ēkas 1.stāva iedzīvotājiem.

Veicot dzīvojamās mājas aizsargapmales un cokola atjaunošanas darbus, vienlaicīgi tika atjaunoti arī galvenie (parāda) ieejas mezgli, t.sk. izpildīti betona pakāpienu atjaunošanas darbi, veco betona puķu dobju demontāžas darbi un jauno metāla margu montāžas darbi.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus atjaunošanas darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pamatu, aizsargapmales, cokola un ieejas mezglu stāvokli, „pirms” un „pēc” darbu veikšanas, kā arī darbu izpildes gaitā.

Ceram, ka dzīvokļu īpašnieku atbalstīs dzīvojamās mājas aizsargapmales un cokola atjaunošanas darbu turpināšanu nākamajam ēkas posmam no 1.kāpņu telpas līdz 6.kāpņu telpai, no Ilūkstes ielas puses.

Pirms

Pēc

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
tālr.24115508
inams103@inbox.lv