AINA ROMAŅENKO

Ir mūsu mājas iedzīvotāja, ekonomiste, grāmatvede.

RITA JUREVICA

Ir mājas iedzīvotāja, nekustamā īpašuma speciāliste

MĀRIS LĀCIS

Ir mājas iedzīvotājs, biedrības valdes loceklis, sertificēts arhitekts.

DIĀNA JAUDZEMA

Ir mājas iedzīvotāja, biedrības valdes locekle, augstākā izglītība ekonomikā un vadību zinātnēs.

ANNA CIRULE

Ir mājas iedzīvotāja, maģistra grāds tiesību zinātnēs (Mg.iur)

IRINA LAVRINOVIČA

Ir mājas iedzīvotāja, kopsapulcē ievēlēts revidents, kas pārbauda biedrības gada pārskatu.