Kontakti

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.
Kontaktu informācija
Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”
Reģistrācijas Nr. 40008222703,
Juridiskā adrese Ilūkstes iela 103 – 50,
Rīga,
LV-1082,
e-pasts: inams103@inbox.lv

AS SEB BANKA,
Swift Kods: UNLALV2X
Norēķinu konta Nr.: LV29UNLA0050023628074

Kur zvanīt steidzamos gadījumos

112
(bezmaksas)

Vienotais ārkārtas palīdzības dienests
(policija, ugunsdzēsēji, neatliekamā medicīniskā palīdzība, smagi negadījumi)

113
Neatliekamā medicīniskā palīdzība

114
AS “Latvijas gāze” avārijas dienests

80 200 404
AS “Latvenergo”

110
Policija

67 181 362
Pašvaldības policija

67 291 610
28 657 610

Avārijas dienests
(apkure, aukstais/karstais ūdens,elektrība, kanalizācija)

24 115 508
Pārvaldnieks
(darba dienās no 9.00 līdz 17.00)