Kopsapulces 2022 rezultāti

2022.gada Kopsapulces rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums

par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Rīgā, 2022. gada 1. aprilī

Sakarā ar epidemioloģisku situāciju Latvijas valstī dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2022 dzīvokļu īpašnieku kopība ir nolēmusi:

  1. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskatu par 2021. gadu.
  2. Apstiprināt dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, uzturēšanas darbu plānu 2022. gadam.
  3. Pieņemt lēmumu par daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa remonta darbiem un to finansējuma avotu:
    • Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa virs 5.stāva dzīvokļiem un lodžijām remontu, t.sk. pārseguma nosiltināšanu un jauna bitumena jumta seguma ierīkošanu.
    • Uzdot dzīvokļu īpašnieku biedrībai “Ilūkstes nams 103”, reģ.Nr.40008222703, noslēgt līgumu minēto darbu izpildei un apmaksāt remonta darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
    • Nodrošināt jumtiņa remonta darbu apmaksai iztrūkstošās naudas summas uzkrāšanu, veicot papildu uzkrājumus dzīvojamās mājas fondā turpmāko 9 (deviņu) kalendāro mēnešu laikā.

 

  1. gada 1. aprīļa aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2022 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv