Entries by

Atkārtotas aptaujas rezultāti par atjaunošanas projekta īstenošanu

Atkārtotas aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku atkārtotas aptaujas rezultātiem: Saskaņā ar 28.01.2020. aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo […]

Par labiekārtojuma projekta īstenošanu

Par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanu 2019. gadā.   Pamatojoties uz 2019.gada 2.aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2019 „Par teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu”, saskaņā ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība ar 82,91% balsu vairākumu ir apstiprinājusi minētā projekta […]

Par gājēju celiņa rekonstrukciju

Par 2019. gadā izpildītajiem gājēju celiņa rekonstrukcijas darbiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pagalmā.   Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domei un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai par 2019.gada maijā – augustā dzīvojamās mājas pagalmā izpildītajiem gājēju celiņa atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem. Kopš 2014.gada dzīvokļu īpašnieki daudzkārt bija griezušies […]

Aptaujas rezultāti par mājas atjaunošanu

Aptaujas rezultāti par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas rezultātiem: Saskaņā ar 03.09.2019. aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2019, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu netika pieņemts, jo “par” lēmuma projektu nobalsojušo dzīvokļu īpašnieku kopskaits […]

Aptauja par atjaunošanas projekta īstenošanu

PAZIŅOJUMS par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, atjaunošanas projekta īstenošanu Rīgā, 2019.gada 18.jūlijā.   Cienījamie dzīvokļu īpašnieki! Informējam Jūs, ka no 2019.gada 18.jūlija līdz 2019.gada 30.augustam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamās mājas atjaunošanas projekta īstenošanu, veicot tā ietvaros paredzēto ēkas energoefektivitātes […]

Kopsapulces 2019 rezultāti

Par 11.05.2019. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem 2019.gada 11.maijā biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē notika daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce, kurā piedalījās 80 balsstiesīgie dzīvokļu īpašnieki vai viņu pilnvarotie pārstāvji. Kopsapulcē dzīvokļu īpašniekiem tika ziņots par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, energoefektivitātes paaugstināšanas […]

Kopsapulce 2019

Godājamai dzīvokļa īpašniek! Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Sapulce notiks 2019.gada 11.maijā (sestdien), plkst. 10:00, biroju ēkas “Astras biroji” konferenču zālē, 8.stāvā, G. Astras ielā 8B, Rīgā. Darba kārtība: Kopsapulces dalībnieku reģistrācija. Informācija par 2018.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana, 2019.gadā plānotie ieņēmumi un izdevumi. DzĪB […]

Paziņojums

par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2019.gada 7. līdz 31.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par 2018.gada 25.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotā dzīvojamai mājai piesaistītā […]