Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Rīgā, 2020.gada 20.decembrī

 

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo daļu tika izbūvēta jauna asfaltēta gājēju ietve, uzstādīti jauni soliņi ar mugura atbalstu, iestādītas liepas un atjaunots asfalta segums uz iebrauktuvēm iekškvartālā no abām Dzīvojamās mājas pusēm.

Pēc būvprojekta īstenošanas dzīvojamai mājai pieguļošā teritorija no Ilūkstes ielas puses izskatās sakopta un labiekārtota. Jaunu gājēju ietvi gar Ilūkstes ielu lieto visi mikrorajona iedzīvotāji.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

 

 

Ar cieņu,

Valde

DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508