Betona jumta remonts

Paziņojums

par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta  remonta un hidroizolācijas darbu izpildi

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka laika periodā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 21. oktobrim tika izpildīti dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta remonta un hidroizolācijas darbi.

Šo darbu ietvaros tika veikti:

  • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu attīrīšana un sagatavošana, mazgāšana ar augstspiediena mazgātāju, betona elementu atjaunošana ar javu un nostiprināšana, ventilācijas kanālu ķieģeļa mūrējuma atjaunošana, ķieģeļu mūrējuma elementu apmešana ar sietu u.c. sagatavošanas un atjaunošanas darbi.
  • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu gruntēšana ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Universal Primer 2K-4060 (0,2kg/m2), Microsealer-50 (0,2 kg/m2), savienojuma vietu aizdare ar hermētiķi Hyperseal Expert-150.
  • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic TEJA (sarkans) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50.
  • Betona jumta virsmas, jumta virs kāpņu telpām, jumta virs lodžijām iekšpagalma pusē (ar kopējo platību 3100 m2), ventilācijas kanālu, parapeta, betona paneļu ārējo malu pārklājums ar grieķu rūpnīcas Alchimica hidroizolācijas materiāliem, bet konkrēti, Hyperdesmo classic GREY (pelēks) 1 slānis (0,75kg/m2), vietām iestrādājot ģeotekstilu Geotextil-50 un materiālu ar pastiprinātām šķiedrām Hyperdesmo Particular.
  • Polimēr-bituma membrānas Technoelast EKP 5.5. slate uzkausēšanas darbi betona jumta virsmas daļai virs 3.k.t., kur iepriekš vietām tika ieklāts bitums.
  • Bojātu skārda nosegelementu nomaiņa (nomainītas 7 nosegcepures virs ventilācijas kanāliem), jaunu skārda nosegelementu izgatavošana un montāža (virs 1.–4.kāpņu telpas betona paneļiem iekšpagalma pusē, virs abām ēkas ķieģeļu sienu pilastriem 4 gab., virs betona paneļu sadurtvietām bojātu betona nosegelementu vietā 4 gab.), esošu skārda nosegelementu atjaunošana un stiprināšana.
  • Jaunu metāla pretgružu sietu izgatavošana un uzstādīšana (33 gab.) un citi darbi.

Darbus ir izpildījusi SIA „Poly Systems, reģ.Nr.50103780271. Darbi tiks apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda. Izpildīto darbu garantija ir 5 (pieci) gadi no izpildīto darbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas dienas.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

2020. gada 21. oktobrī parakstīts izpildīto darbu nodošanas – pieņemšanas akts.
2020. gada 5. novembrī saņemta apdrošināšanas līgumsaistību izpildes garantijas apdrošināšanas polise (garantijas laika garantija), kas ir pēdējais priekšnosacījums izpildīto darbu apmaksai saskaņā ar noslēgto līgumu.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotajiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, jumta fotofiksācijas darbiem pirms/pēc darbu izpildes.

Saite uz video.
Saite uz pilnu dokumentu.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103” valde
inams103@inbox.lv
tālr. 24115508