Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums

par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2021. gada 27. februāra līdz 2021. gada 15. martam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un informatīvo materiālu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem.

Saskaņā ar 2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2021 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

  1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2020. gadu, kā arī 2021. gadā plānotos ieņēmumus un izdevumus.
  2. Veikt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļos un nedzīvojamās telpās 2017. gadā uzstādītu 622 (seši simti divdesmit divu) aukstā un karstā ūdens patēriņa skaitītāju verificēšanu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  3. Uzsākt daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšējo ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu pakāpenisku nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

2021. gada 15. marta aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2021 kopija novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

 

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv