Entries by

Par pazeminātu jumtiņu

Paziņojums par pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbu izpildi dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā   Cien. dzīvokļa īpašniek!   Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2022), laika periodā no 2022.gada 16. maija līdz 30. jūnijam tika organizēti un […]

Par logu nomaiņas darbu pabeigšanu

Paziņojums par logu nomaiņas darbu pabeigšanu visās dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, koplietošanas kāpņu telpās Cien. dzīvokļa īpašniek! Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020), dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās tika organizēti un izpildīti veco koka logu nomaiņas darbi. Dzīvokļu īpašnieki […]

Par gaisa kondicionieru uzstādīšanu

PAZIŅOJUMS par gaisa kondicionieru uzstādīšanu Laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada 31. martam dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” organizēja daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmuma pieņemšanu rakstveida aptaujas veidā par gaisa kondicionieru uzstādīšanu dzīvokļu īpašumos. Aptauja tika ierosināta pēc dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieka lūguma. Aptaujas ietvaros […]

Kopsapulces 2022 rezultāti

Kopsapulces 2022 rezultāti Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par 2022. gada kopsapulces jautājumiem. Rīgā, 2022. gada 1. aprilī Sakarā ar epidemioloģisku situāciju Latvijas valstī dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2022. gada 5. marta līdz 2022. gada […]

Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem Rīgā, 2022. gada 5. martā Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem. 2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē […]

Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2021. gada kopsapulces jautājumiem. Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā […]

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem   Rīgā, 2021.gada 27.februārī   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem. 2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas […]

Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā   Rīgā, 2020.gada 20.decembrī   Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo […]

Betona jumta remonts

Paziņojums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta  remonta un hidroizolācijas darbu izpildi   Cien. dzīvokļa īpašniek! Informējam, ka laika periodā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 21. oktobrim tika izpildīti dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta remonta un hidroizolācijas darbi. Šo darbu ietvaros tika veikti: Betona jumta virsmas, […]

Par atkritumu vadu slēgšanu

Paziņojums par atkritumu vadu slēgšanu   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Saskaņā ar 2019. gada 29. novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38.punktu, „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021. gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu […] ” Šī noteikuma […]