Entries by

Kopsapulces 2021 rezultāti

Kopsapulces 2021 rezultāti Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2021. gada kopsapulces jautājumiem. Sakarā ar 2020. gada 6. novembra Ministru Kabineta rīkojumu Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2021. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā […]

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem   Rīgā, 2021.gada 27.februārī   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem. 2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas […]

Par jaunas gājēju ietves izbūvi

Par jaunas gājēju ietves izbūvi gar dzīvojamo māju Ilūkstes ielā 103, Rīgā   Rīgā, 2020.gada 20.decembrī   Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domes Satiksmes departamentam par 2020. gada rudenī īstenotu būvprojektu „Ietves izbūve un labiekārtojums Ilūkstes ielā 103, Rīgā”. Šī projekta ietvaros starp dzīvojamo māju un Ilūkstes ielas braucamo […]

Betona jumta remonts

Paziņojums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta  remonta un hidroizolācijas darbu izpildi   Cien. dzīvokļa īpašniek! Informējam, ka laika periodā no 2020. gada 6. jūlija līdz 2020. gada 21. oktobrim tika izpildīti dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, betona jumta remonta un hidroizolācijas darbi. Šo darbu ietvaros tika veikti: Betona jumta virsmas, […]

Par atkritumu vadu slēgšanu

Paziņojums par atkritumu vadu slēgšanu   Cien. Dzīvokļa īpašniek! Saskaņā ar 2019. gada 29. novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38.punktu, „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021. gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu […] ” Šī noteikuma […]

Par durvju nomaiņu

Paziņojums Par atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu.   Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2020) 2020. gada augustā dzīvojamā mājā tika veikta atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņa. Veco 11 (vienpadsmit) koka durvju vietā tika uzstādītas jaunas metāla durvis. gada 2. septembrī […]

Kopsapulces 2020 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2020. gada kopsapulces jautājumiem.   Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2020. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2020. […]

Aptauja par 2020.g. kosapulces jautājumiem

PAZIŅOJUMS par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2020.g. kopsapulces jautājumiem   Cien. Dzīvokļa īpašniek!   Informējam Jūs, ka no 2020.gada 15.maija līdz 2020.gada 1.jūnijam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2020.gada kopsapulces jautājumiem. 2020.gada 15.maijā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts. Lēmuma projekts un tā […]

ŪK tehniskais stāvoklis

Ziņojums par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu sistēmu tehnisko stāvokli   Daudzdzīvokļu dzīvojamā māja Ilūkstes ielā 103, Rīgā, un ar to funkcionāli saistīti ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi tika izbūvēti 1986. gadā. Kopš tā laika tika veikti tikai atsevišķu cauruļvadu posmu nomaiņas darbi. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadi (stāvvadi) ēkā […]

Paziņojums

Godājamai dzīvokļa īpašniek!   Pamatojoties uz 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, ar kuru tiek aizliegti publiski pasākumi un sapulces, lai ierobežotu Covid-19 vīrusa izplatību, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulce (klātienē) 2020.gada 9.maijā tiek atcelta. Balsošana par kopsapulces jautājumiem tiks organizēta rakstiskas aptaujas veidā saskaņā […]