Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem

Rīgā, 2022. gada 5. martā

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2021.-31.12.2021. un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2022.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.
Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2022. gada 31. martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508