Tag Archive for: Paziņojums

Aptauja par 2022.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2022. gada kopsapulces jautājumiem

Rīgā, 2022. gada 5. martā

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2021. gada 5. marta līdz 2021. gada 31. martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2022. gada kopsapulces jautājumiem.

2022.gada 5. martā katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2021.-31.12.2021. un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plāns 2022. gadam. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2022.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.
Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2022. gada 31. martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2022. gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Aptauja par 2021.g. kosapulces jautājumiem

Paziņojums
par dzīvokļu īpašnieku aptauju par 2021. gada kopsapulces jautājumiem

 

Rīgā, 2021.gada 27.februārī

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam Jūs, ka no 2021.gada 27.februāra līdz 2021.gada 15.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku rakstiska aptauja par 2021.gada kopsapulces jautājumiem.

2021.gada 27.februārī katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē tika novietots dzīvokļu īpašnieku lēmuma projekts, kā arī dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas faktisko ieņēmumu un izdevumu pārskats par periodu 01.01.2020.-31.12.2020. Lēmuma projekts elektroniskā veidā ar klātpievienotu informatīvo materiālu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem tika nosūtīts elektroniskā veidā uz dzīvokļu īpašnieku e-pastiem.

Lūdzam Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un līdz 2021.gada 15.martam izteikt Jūsu viedokli, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu valsts valodā un novietojot tās mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā.

Lai pieņemtu dzīvokļu īpašnieku kopības lēmumu par 2021.gada kopsapulces jautājumiem ir nepieciešams, lai “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsotu vairāk nekā 1/2 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 80 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu dalība balsojumā ir nepieciešama, lai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas process varētu nepārtraukti turpināties!

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Paziņojums

par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala
teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2019.gada 7. līdz 31.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par 2018.gada 25.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotā dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu, kuras ietvaros ir ieplānota divu iekšpagalma laukumu (bij. laukumu dvieļu žāvēšanai) pārbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošana trīs vietās, paplašinot esošās autostāvvietas, apstādījumu joslu izveide un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

Īstenojot iecerētos teritorijas labiekārtošanas darbus, dzīvokļu īpašnieki iegūs:

  • sakārtotu un ērtu kopīpašumu, kuru līdzīpašnieki varēs izmantot savām vajadzībām;
  • skaistāku un pievilcīgāku teritoriju, kas priecēs visus mājas iedzīvotājus;
  • kopīpašuma efektīvu lietošanu un tirgus vērtības pieaugumu;
  • atbildības sajūtu un gandarījumu par paveikto.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un tam klātpievienoto dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma ģenerālplānu, un līdz 2019.gada 31.martam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekts tiks realizēts, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 106 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu balss var būt izšķiroša!

Rīgā, 2019.gada 6.martā.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508

Paziņojums

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka saskaņā ar 02.11.2015. Rīgas domes Īpašuma departamentā parakstīto Aktu par nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pārvaldīšanas tiesību nodošanu, sākot ar 01.12.2015. nekustamā īpašuma Ilūkstes ielā 103 apsaimniekošanas un pārvaldīšanas procesu nodrošina dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103”.

2015.gada decembrī Jūs saņemsiet divus rēķinus:

– vienu rēķinu no SIA „Rīgas namu pārvaldnieks” par 2015.gada novembrī piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem un tajā netiks iekļauta maksa par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) 2015.gada decembrī;

– otru rēķinu no biedrības tikai par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) 2015.gada decembrī ar apmaksas termiņu līdz 2015.gada 30.decembrim.

No 2016.gada janvāra biedrība izrakstīs rēķinus par nekustamā īpašuma pārvaldīšanu (apsaimniekošanu) tekošajā mēnesī un iepriekšējā mēnesī piegādātajiem komunālajiem pakalpojumiem. Lūdzam sekot rēķinā norādītajai informācijai un turpmāk veikt norēķinus uz biedrības maksājumu rekvizītiem.

2015.gada decembrī Jums tiks izsniegts parakstīšanai dzīvojamās mājas pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums. Līgumu jāparaksta katram dzīvokļa īpašniekam,  tam pievienojot Zemesgrāmatu apliecības kopiju.

Ūdens skaitītāju radījumus par 2015.gada decembri lūdzam nolasīt un nodot biedrībai, aizpildot rēķinā iekļauto tabulu un iemetot to skaitītāju rādījumu kastītē Jūsu kāpņu telpā, vai nosūtot informāciju uz e-pastu 103udens@inbox.lv  no 2015.gada 28.novembra līdz 2015.gada 30.decembrim.

          Biedrības tālrunis uzziņām un avārijas situāciju pieteikšanai 24115508 .

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
e-pasts: inams103@inbox.lv
e-pasts skaitītāju rādījumiem: 103udens@inbox.lv
Tālr. 24115508