Tag Archive for: jumtiņš

Par pazeminātu jumtiņu

Paziņojums
par pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbu izpildi dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

 

Cien. dzīvokļa īpašniek!

 

Saskaņā ar 2022. gada 1. aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu (rakstveida aptaujas balsošanas protokols Nr.1-2022), laika periodā no 2022.gada 16. maija līdz 30. jūnijam tika organizēti un izpildīti dzīvojamās mājas pazemināta jumtiņa (virs 5.stāva lodžijām un dzīvokļiem) remonta darbi.

Remonta darbu ietvaros tika nosiltināts jumta pārsegums un divās kārtās ieklāts jauns bitumena jumta segums. Darbu garantijas laiks ir 5 (pieci) gadi. Darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Darbu izpildi ir uzraudzījis sertificēts būvuzraugs Ilmārs Birzgalis (būvprakses sertifikāta Nr.5-03210), SIA „Būvprojektu vadības birojs”, reģ.Nr.40103707855.

Pateicamies par Jūsu atbalstu veicamajiem darbiem un ieguldījumu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā, kas deva iespēju organizēt un izpildīt ēkai svarīgus remonta darbus! Tikai kopā mēs varam uzlabot sava mājokļa tehnisko un vizuālo stāvokli!

Aicinām iepazīties ar klātpievienotu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pazemināta jumtiņa fotofiksāciju remonta darbu izpildes gaitā.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
tālr.24115508
inams103@inbox.lv