Paziņojums

par dzīvokļu īpašnieku aptauju jautājumā par
dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala
teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!
Informējam Jūs, ka no 2019.gada 7. līdz 31.martam tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par 2018.gada 25.jūnijā Rīgas pilsētas būvvaldē saskaņotā dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu, kuras ietvaros ir ieplānota divu iekšpagalma laukumu (bij. laukumu dvieļu žāvēšanai) pārbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošana trīs vietās, paplašinot esošās autostāvvietas, apstādījumu joslu izveide un citi teritorijas labiekārtošanas darbi.

Īstenojot iecerētos teritorijas labiekārtošanas darbus, dzīvokļu īpašnieki iegūs:

  • sakārtotu un ērtu kopīpašumu, kuru līdzīpašnieki varēs izmantot savām vajadzībām;
  • skaistāku un pievilcīgāku teritoriju, kas priecēs visus mājas iedzīvotājus;
  • kopīpašuma efektīvu lietošanu un tirgus vērtības pieaugumu;
  • atbildības sajūtu un gandarījumu par paveikto.

Aicinām Jūs iepazīties ar dzīvokļu īpašnieku lēmuma projektu un tam klātpievienoto dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma ģenerālplānu, un līdz 2019.gada 31.martam izteikt Jūsu viedokli šajā jautājumā, aizpildot aptaujas balsojuma veidlapu un novietojot to mājas korespondences pastkastītē Jūsu kāpņu telpas pirmajā stāvā vai nododot biedrības pārstāvjiem.

Lēmums būs saistošs visiem dzīvokļu īpašniekiem un dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekts tiks realizēts, ja “par” lēmuma pieņemšanu ar savu parakstu aptaujas lapā nobalsos vairāk nekā 2/3 no visiem dzīvokļu īpašniekiem, t.i., vismaz 106 dzīvokļu īpašnieki.

Jūsu balss var būt izšķiroša!

Rīgā, 2019.gada 6.martā.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508