Kopsapulce 2017

Godājamai dzīvokļa īpašniek!

Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci.
Sapulce notiks 2017.gada 18.februārī, plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā.

Darba kārtība:

1.Kopsapulces dalībnieku reģistrācija.
2.Par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā, projekta norisi un vadību, tehniskās dokumentācijas izstrādi un tam nepieciešamajiem izdevumiem.
3.Atskaite par iepriekšējā periodā (07.05.2016. – 18.02.2016.) padarīto.
4.Informācija par 2016.gada finanšu rezultātiem, revidenta ziņojums, gada pārskata apstiprināšana.
5.Par DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdes locekļu, revidenta un kāpņu telpu pārstāvju apstiprināšanu.
6.Citi jautājumi.

Uz sapulci lūdzam līdzi ņemt personas apliecinošus dokumentus.

Dalība sapulcē ir obligāta. Ja Jūs nevarat ierasties personīgi, lūdzu noformējiet pilnvaru jebkuram Jūsu ģimenes loceklim vai citai personai. Notariālais apliecinājums nav nepieciešams.

Tiekamies sapulcē!

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Tālr. 24115508
www.ilukstes103.lv
e-pasts: inams103@inbox.lv