Entries by admin

Lielā talka 2017

Cien. Mūsu mājas iedzīvotāji! Aicinām piedalīties Lielajā Talkā š.g. 22.aprīlī un kopā pastrādāt mūsu kopējā īpašuma labā. Aicinām Jūs piedalīties: • zemes gabala apzaļumošanas un labiekārtošanas darbos; • dzīvojamas ēkas tīrīšanā/aizkrāsošanā no grafiti uzrakstiem; • citos darbos pēc Jūsu izvēles. Biedrība ir gatava nodrošināt nepieciešamos tīrīšanas līdzekļus un zemi stādījumiem. Gadījumā, ja Jums ir savas […]

Ceļa zīmes

PAZIŅOJUMS par dzīvokļu īpašnieku aptauju Cien. Dzīvokļa īpašniek! Informējam Jūs, ka no 2017.gada 20.marta līdz 2017.gada 10.aprīlim tiek organizēta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aptauja par ceļa zīmju uzstādīšanu dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā, lai ierobežotu nepiederošām personām iespēju izmantot zemes gabalā esošās autostāvvietas un piebraucamos ceļus savu transporta līdzekļu novietošanai, un sekmētu dzīvokļu […]

Ugunsdrošības instrukcija

Dzīvokļu īpašnieku biedrība “Ilūkstes nams 103”, Reģistrācija Nr. 40008222703, Ilūkstes iela 103, Rīga, LV-1082 INSTRUKCIJA Rīgā Nr.01/17 Ugunsdrošības instrukcija daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekiem, īrniekiem, nomniekiem un iedzīvotājiem. Izstrādāta saskaņā ar 2016.gada 19.aprīļa Ministru kabineta noteikumiem Nr. 238 „Ugunsdrošības noteikumi”, kuri stājās spēkā 2016.gada 1.septembrī, un ir saistoša visiem daudzdzīvokļu dzīvojamās […]

Kopsapulces 2017 rezultāti

Par 18.02.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, tehniskās dokumentācijas izstrādi un apmaksu, projekta norisi un tā ietvaros veicamajiem darbiem. Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 07.05.2016. […]

Kopsapulce 2017

Godājamai dzīvokļa īpašniek! Dzīvokļu īpašnieku biedrība „Ilūkstes nams 103” aicina Jūs uz dzīvokļu īpašnieku kopsapulci. Sapulce notiks 2017.gada 18.februārī, plkst. 10:00, Purvciema vidusskolā, aktu zālē, D. Brantkalna ielā 5, Rīgā. Darba kārtība: 1.Kopsapulces dalībnieku reģistrācija. 2.Par dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes (DME) programmā, projekta norisi un vadību, tehniskās dokumentācijas izstrādi un tam nepieciešamajiem izdevumiem. 3.Atskaite par […]

Termografija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! 2017.gada 6.janvārī, pie ārgaisa T -14 C un bezvējā tika veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, termogrāfija. Ar termokameru tika nobildēta gan dzīvojamās mājas fasāde no iekšpagalma un priekšpagalma pusēm, gan dzīvojamās mājas sānu sienas, apmale un cokols, bēniņi, pagraba telpas un tajā esošās komunikācijas, kā arī divi dzīvokļi no iekšpuses. […]

Kanalizācijas TV inspekcija

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! Laika posmā no 2016.gada 23.augusta līdz 29.augustam zemes gabalā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 1554, un zemes gabalā Ilūkstes ielā b/n, Rīgā, kadastra Nr.0100 071 0254, tika veikti iekškvartāla lietus ūdens un sadzīves kanalizācijas notekūdeņu tīklu Dn400 , Dn300, Dn200, Dn100 mm hidrauliskās skalošanas, tīrīšanas un vizuālās televīzijas inspekcijas darbi […]

Ugunsdrošības noteikumi

Cien. Dzīvokļu īpašnieki! UZMANĪBU! Ar 01.09.2016. stājās spēkā 19.04.2016. Ministru kabineta noteikumi Nr.238 “Ugunsdrošības noteikumi”, kuru: (!) 119.punkts paredz, ka dzīvokļu īpašniekiem ir jāaprīko savus dzīvokļus ar autonomiem dūmu detektoriem vai automātisko ugunsgrēka signalizācijas sistēmu. (!) 89.10. punkts aizliedz dzīvokļu īpašniekiem daudzdzīvokļu objektā dabīgās ventilācijas kanālam pievienot mehāniskās ventilācijas iekārtu, ja telpā izvietots gāzes aparāts […]

Kopsapulces 2016 rezultāti

Par 2016.gada 7.maija dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem. Dzīvojamas mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par laika posmā no 01.12.2015. līdz 01.04.2016. biedrības noslēgtajiem līgumiem un paveiktiem darbiem, par dzīvojamas mājas ūdens patēriņa starpību un tās novēršanas iespējām, par dzīvojamās mājas inženiertehnisko komunikāciju tehnisko stāvokli […]