Par NĪN

Par nekustamā īpašuma nodokli 2018. un 2019. g.

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Informējam, ka pamatojoties uz 2012.gada 18. decembra Rīgas Domes saistošajiem noteikumu Nr.198 “Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojuma piešķiršanas kārtība Rīgā” 4.24.punktu, visiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašniekiem ir piešķirts nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojums 90% apmērā 2018. un 2019.gadiem.

Gadījumā, ja Jūs neesam saņēmis maksāšanas paziņojumu ar pārrēķināto nekustamā īpašuma nodokļa summu, lūdzam vērsties Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldē Terēzes ielā 5, Rīgā, vai pa bezmaksas tālr. 80000850.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508