Par iekškvartāla kanalizācijas tīklu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrības SIA Rīgas ūdens bilancē

decembris 3, 2018

2017.gada 17.martā daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par kvartāla sadzīves un ražošanas notekūdeņu kanalizācijas tīklu turpmāku apsaimniekošanu, ar kuru izteikuši piekrišanu tam, lai Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība SIA “Rīgas ūdens” pieņemtu savā bilancē un apsaimniekošanā kvartāla kanalizācijas tīklus, kuri nodrošina sadzīves kanalizācijas notekūdeņu novadīšanu no daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, ar mērķi nodrošināt šo tīklu turpmāku ekspluatāciju un profesionālu uzturēšanu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

Ar šo informējam, ka 2018.gada 08.novembrī tika parakstīts inženierbūvju nodošanas un pieņemšanas akts Nr.3, ar kuru Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība “Rīgas ūdens” ir pieņēmusi savā īpašumā 1985.gadā izbūvēto kvartāla kanalizācijas tīklu Rīgā, Ilūkstes ielā, kadastra Nr.0100 071 0254, 0100 071 1554, 0100 071 1525 un 0100 071 1548, kura izbūve veikta pamatojoties uz 1983.gada 25.janvārī Rīgas Arhitektūras pārvaldē saskaņoto būvprojektu “Dzīvojamo māju un ēku komplekss mikrorajonā “Purvciems III – 2”” ar reģistrācijas Nr.83a/83, šādā sastāvā:

Nr. p/k Nosaukums Diametrs Materiāls Daudzums Mērvienība
1. Kanalizācijas caurule 400 keramika 63,51 m
2. Kanalizācijas caurule 300 keramika 67,91 m
3. Kanalizācijas caurule 200 keramika 291,1 m
4. Dz./bet.grodu aka 1000 dzelzsbetons 29 gab.

No inženierbūvju nodošanas un pieņemšanas akta Nr.3 parakstīšanas dienas, t.i., no 2018.gada 08.novembra, par minēto kvartāla kanalizācijas tīklu uzturēšanu atbild Rīgas pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrība “Rīgas ūdens”. Kvartāla kanalizācijas tīklu aizsprostojumu vai bojājumu gadījumos  jāvēršas SIA “Rīgas ūdens” pa vienoto bezmaksas tālruni uzziņām un avāriju pieteikšanai 80002122.

Ar cieņu,
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
e-pasts: inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508