Par gājēju celiņa rekonstrukciju

Par 2019. gadā izpildītajiem gājēju celiņa rekonstrukcijas darbiem dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, pagalmā.

 

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki izsaka pateicību Rīgas domei un Rīgas Ziemeļu izpilddirekcijai par 2019.gada maijā – augustā dzīvojamās mājas pagalmā izpildītajiem gājēju celiņa atjaunošanas un rekonstrukcijas darbiem.

Kopš 2014.gada dzīvokļu īpašnieki daudzkārt bija griezušies ar rakstveida iesniegumiem Rīgas domē ar lūgumu piedalīties dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala labiekārtošanas darbos, tajā skaitā atjaunojot neapmierinošā tehniskā stāvoklī esošu gājēju celiņu. 2019.gada maijā Rīgas Ziemeļu izpilddirekcija ir organizējusi esošās ietves bojāta asfalta seguma demontāžu un jaunā bruģēta celiņa izbūvi. Darbi tika pabeigti 2019.gada augustā un kopš tā laika dzīvojamās mājas iedzīvotāji ar prieku un pateicību lieto jaunu, dzīvībai un veselībai drošu gājēju celiņu, lai tiktu pie sava mājokļa.

Ceram, ka arī turpmāk Rīgas pilsētas pašvaldības iestādes atbalstīs rīdzinieku, tajā skaitā arī dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku projektus, sekmējot pilsētas teritorijas un dzīvojamā fonda atjaunošanu un attīstību.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508