Pamatprasības fasādes izskatam

Cien. dzīvokļa īpašniek, informējam Jūs par Rīgas pilsētas Būvvaldes pamatprasībām dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, fasādes izskatam, veicot ēkas atjaunošanu un siltināšanu:

Nepieciešams ievērot vienotu risinājumu lodžiju aizstiklojumam. Būvprojektā ietverta lodžiju aizstiklojuma skice, kas paredz 3 logu dalījumu īsām lodžijām un 6 logu dalījumu garām lodžijām. Dzīvokļos, kuros ir neatbilstošs lodžiju aizstiklojums (it sevišķi, ja stiklojums ir vecs, koka rāmjos un neatbilst minimālajām energoefektivitātes prasībām) ir jāveic esoša aizstiklojuma nomaiņa saskaņā ar būvprojekta risinājumu vai aizstiklojuma demontāža. Renovācijas darbu gaitā esošais lodžiju restojums jādemontē.


Jābūt vienotam logu ailu dalījumam visai ēkai. No iekšpagalma puses ir jāievēro logu ailu dalījums pa horizontāli, tajā skaitā virtuves logiem ir jābūt vienāds dalījums. Ja logam nebija paredzēts horizontālais dalījums, to var vizuāli panākt, montējot papildus listīti. Ja logam horizontālā dalījuma vietā ir paredzēts vertikālais, šāds logs ir jānomaina. Logu rāmju krāsojums ir jābūt vienāds (balts).

 

Lodžiju un logu oficiāls projekts:
AR-21AR-22AR-23Fasādes modelis

 

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv