Kopsapulces 2017 rezultāti

Par 18.02.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku kopsapulces rezultātiem

Dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulcē tika izskatīti jautājumi par dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā, tehniskās dokumentācijas izstrādi un apmaksu, projekta norisi un tā ietvaros veicamajiem darbiem.
Kopsapulces laikā tika uzklausīta biedrības atskaite par iepriekšējā periodā (no 07.05.2016. līdz 18.02.2017.) padarīto un plānotajiem dzīvojamās mājas pārvaldīšanas izdevumiem 2017.gadā.

Kopsapulces laikā tika uzklausīts biedrības grāmatvedes ziņojums un revidenta atzinums par biedrības 2016.gada pārskatu.
Kopsapulces dalībnieki:
1.Pieņēma lēmumu pasūtīt tehniskās dokumentācijas izstrādi un saskaņošanu, kā arī veikt tās apmaksu no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem, lai nodrošinātu dalību daudzdzīvokļu māju energoefektivitātes programmā.
2.Pieņēma lēmumu apstiprināt DzĪB “Ilūkstes nams 103” gada pārskatu par 2016.gadu.
3.Pieņēma lēmumu ievēlēt DzĪB “Ilūkstes nams 103” valdi 5 (piecu) valdes locekļu sastāvā, revidentu un pārstāvju sapulci 11 (vienpadsmit) kāpņu telpu vecāko sastāvā.

Pateicamies par Jūsu dalību kopsapulcē!

Rīgā, 21.02.2017.
Ar cieņu,

DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
tālr.24115508
www.ilukstes103.lv