Par skaitītājiem

Paziņojums
par jaunajiem ūdens patēriņa skaitītājiem
un ūdens patēriņa starpību dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā

Saskaņā ar 2017.gada 04.janvāra dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2017 “Kārtība, kādā tiek uzstādīti, verificēti un apmaksāti ūdens patēriņa skaitītāji daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā”, visos dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašumos un neapdzīvojamās telpās tika uzstādīti jauni ūdens patēriņa skaitītāji “DN 15 CD SD PLUS EVO”, R ≥ 100, kuri atbilst “C” precizitātes klasei, ar uzstādītajiem un sakonfigurētajiem radiomoduļiem, kas nodrošina ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātu nolasīšanu un pārraidi uz nolasīšanas ierīces un datora. Atbilstoši dzīvokļu īpašnieku pieņemtajam lēmumam, jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Biedrības rīcībā tika nodota nolasīšanas ierīce ar programmnodrošinājumu ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu attālinātai nolasīšanai un pārraidei uz datora. Līdz ar to, dzīvokļu īpašniekiem vairs nav jānodod ūdens skaitītāju rādījumi katra mēneša beigās.

Pateicoties jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanai dzīvojamā mājā, dzīvokļu īpašnieki ir:
⦁ panākuši ūdens patēriņa starpības samazināšanos līdz 2–8 % no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ panākuši visu dzīvojamā mājā uzstādīto ūdens patēriņa skaitītāju rādījumu vienlaicīgu nolasīšanu, tajā pašā dienā un laikā;
⦁ ietaupījuši laiku, ko katru mēnesi jātērē ūdens patēriņa skaitītāju savlaicīgai nolasīšanai un iesniegšanai;
⦁ atvieglojuši komunālo pakalpojumu rēķinu sagatavošanu.

Ūdens patēriņa starpība pēc jaunu ūdens patēriņa skaitītāju uzstādīšanas dzīvojamā mājā sastāda:
⦁ 2017.gada augustā – 36,781 m3, kas ir 3,69% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada septembrī – 39,734 m3, kas ir 3,75% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada oktobrī – 18,141 m3, kas ir 1,68% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa;
⦁ 2017.gada novembrī – 59,88 m3, kas ir 6,14% no kopējā dzīvojamās mājas ūdens patēriņa.
Darbus izpildīja SIA “Sistemserviss group”.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508