Par labiekārtojuma projekta īstenošanu

Par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā, piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta īstenošanu 2019. gadā.

 

Pamatojoties uz 2019.gada 2.aprīļa dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2019 „Par teritorijas labiekārtojuma projekta I būvniecības kārtas īstenošanu”, saskaņā ar kuru dzīvokļu īpašnieku kopība ar 82,91% balsu vairākumu ir apstiprinājusi minētā projekta realizāciju, 2019.gada jūnijā dzīvojamās mājas iekšpagalmā tika izpildīti iecerētie būvniecības un labiekārtojuma darbi, tajā skaitā laukumu izbūve un bruģēšana, asfalta seguma ierīkošanu, zaļās zonas paplašināšana, apstādījumu joslu izveide u.c.

Izpildītie darbi tika apmaksāti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem un nodoti ekspluatācijā 2019.gada 13.novembrī.

2019.gada augustā tika organizēta un veikta dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, iekšpagalmā esošu autostāvvietu horizontālā ceļa apzīmējuma atjaunošana. Savukārt 2019.gada septembrī profesionālais arborists ir izpildījis iekšpagalmā esošu koku vainagu kopšanas darbus.

Tādējādi pateicoties dzīvokļu īpašnieku atbalstam, 2019.gadā tika izpildīti vērienīgi iekšpagalma teritorijas labiekārtošanas darbi, kuru rezultāti priecē visus mājas iedzīvotājus.

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508