Par atkritumu vadu slēgšanu

Paziņojums par atkritumu vadu slēgšanu

 

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Saskaņā ar 2019. gada 29. novembra Rīgas domes saistošo noteikumu Nr.87 „Par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu Rīgas pilsētā” 38.punktu, „daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas apsaimniekotājs sadarbībā ar dzīvokļa īpašuma īpašniekiem par saviem līdzekļiem līdz 2021. gada 1. janvārim slēdz atkritumu stāvvadus, nodrošinot atkritumu konteineru uzstādīšanu […] ”

Šī noteikuma mērķis ir rosināt Rīgas pilsētas iedzīvotājus sākt šķirot sadzīves atkritumus, tādējādi samazinot savus izdevumus par atkritumu apsaimniekošanu.

Ņemot vērā minēto, informējam, ka dzīvojamā mājā Ilūkstes ielā 103, Rīgā, tiek slēgti atkritumu vadi un turpmāk sadzīves atkritumus varēs izmest tikai atkritumu tvertnēs, kuras paliks savās vietās – atkritumu konteineru telpās pie ieejām kāpņu telpās.

Informējam, ka dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijā ir uzstādīti papildus atkritumu konteineri šķirotajiem (dalītajiem) atkritumiem, kuros var izmest plastmasas, papīra un metāla iepakojumus. Šķirotu atkritumu izvešana tiek veikta bez maksas, tikai ja tajos novieto “pareizos” atkritumus – tīrus un bez ēdienu paliekām.

DRĪKST MEST:

Plastmasa:

 • Dzērienu pudeles (PET),
 • Sadzīves ķīmijas, šampūnu u.c. cietās plastmasas pudeles, kannas un kārbas, (HDPE),
 • Plēves iepakojumu, maisiņus (LDPE),

Papīrs:

 • Papīra un kartona iepakojumu,
 • Makulatūru, žurnālus, avīzes
 • Tetrapakas,
 • Rakstāmpapīru, biroja papīru

Metāls:

 • Metāla kārbas un vāciņus,
 • Skārdenes.

NEDRĪKST MEST:

 • Netīru plastmasas vai metāla iepakojumu
 • Putuplastu
 • Slapju vai netīru papīru un kartonu
 • Papīra dvieļus, tualetes papīru vai salvetes
 • Sīki sasmalcinātu papīru
 • Vienreizlietojamos papīra un plastmasas šķīvīšus un glāzītes
 • Laminētus papīra izstrādājumus
 • Rotaļlietas un citas plastmasas sadzīves preces
 • Gāzes balonus, matu lakas un dezodorantus, baterijas un akumulatorus
 • Koku

Šķirotie atkritumi tiek atkāroti pārstrādāti! Šķirojot atkritumus, Jūs saudzējat dabu!

Šķirotu konteineru skaitu var palielināt pēc vajadzības un ar laiku novietot atsevišķajās konteineru telpās (dažu nešķirotu sadzīves atkritumu konteineru vietās), tādējādi samazinot mājas iedzīvotāju izdevumus par sadzīves atkritumu izvešanu, ja paši iedzīvotāji ar sapratni to uztvers un piedalīsies atkritumu šķirošanā.

 

Ar cieņu,
Valde
DzĪB „Ilūkstes nams 103”
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
tālrunis 24115508