Labiekārtojuma projekts

Par daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
piesaistītā zemes gabala labiekārtojuma projekta izstrādi

Cien. Dzīvokļa īpašniek!

Laika posmā no 2017.gada 19.decembra līdz 2018.gada 15.janvārim tika organizēta daudzdzīvokļu dzīvojamās Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku aptauja par dzīvojamai mājai piesaistītā zemes gabala teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. Aptauja tiek uzsākta sakarā ar saņemtajiem dzīvokļu īpašnieku ierosinājumiem nodrošināt kopīpašumā esoša zemes gabala izmantošanu atbilstoši dzīvokļu īpašnieku vajadzībām.

Saskaņā ar 2018.gada 16.janvāra daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, aptaujas balsošanas protokolu Nr.2-2018, dzīvokļu īpašnieku kopība ir pieņēmusi lēmumu veikt teritorijas labiekārtojuma projekta izstrādi un saskaņošanu. “Par” minētā lēmuma pieņemšanu ir nobalsojuši 124 (viens simts divdesmit četri) dzīvokļu īpašnieki, kas sastāda vairāk par 2/3 (un arī vairāk par 3/4) no kopējā dzīvokļu īpašnieku skaita. Projekta izstrādes un saskaņošanas izdevumi dzīvokļu īpašnieku apstiprinātajā apmērā tiks segti no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
www.ilukstes103.lv
inams103@inbox.lv
Tālrunis 24115508