Kopsapulces 2020 rezultāti

Dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmums par 2020. gada kopsapulces jautājumiem.

 

Sakarā ar 2020. gada 12. marta Ministru Kabineta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu”, dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki ir pieņēmuši lēmumu par 2020. gada kopsapulces jautājumiem rakstiskas aptaujas ietvaros. Aptauja tika organizēta laika periodā no 2020. gada 15. maija līdz 1. jūnijam. Katrs dzīvokļa īpašnieks saņēma lēmuma projektu un tā pielikumu Nr.1 „Informatīvais materiāls par 2020. g. kopsapulces jautājumiem”.

Saskaņā ar 2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokolu Nr.1-2020 dzīvokļu īpašnieki ir nolēmuši:

  1. Apstiprināt DzĪB „Ilūkstes nams 103” finanšu gada pārskatu par 2019. gadu.
  2. Ievēlēt DzĪB „Ilūkstes nams 103” valdi.
  3. Nodibināt uzkrājumu fondu dzīvojamās mājas ūdensapgādes un kanalizācijas cauruļvadu pakāpeniskai nomaiņai. Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu cauruļvadu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
  4. Veikt 11 (vienpadsmit) atkritumu konteineru telpu ieejas durvju nomaiņu, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem.
  5. Veikt pakāpenisku logu nomaiņu dzīvojamās mājas koplietošanas kāpņu telpās, apmaksājot šo darbu izdevumus no dzīvojamās mājas uzkrājumu fonda līdzekļiem. Logu nomaiņu veikt pakāpeniski, pa vienai kāpņu telpai, uzkrājoties darbu apmaksai nepieciešamajam finanšu līdzekļu apjomam, un noteikt darbu izpildes secību atbilstoši katras kāpņu telpas iedzīvotāju komunālo pakalpojumu rēķinu maksāšanas disciplīnai.
  6. Apstiprināt izmaiņas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līguma 6.6.punktā, kas attiecās uz atkritumu apsaimniekošanas izdevumu aprēķināšanu un apmaksu.

2020. gada 3. jūnija aptaujas balsošanas protokola Nr.1-2020 kopija tika novietota katra dzīvokļa īpašnieka pastkastītē.

Pateicamies par Jūsu dalību sapulces jautājumu izlemšanā un interesi par mājas lietām!

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103” valde
tālr. 24115508
inams103@inbox.lv
www.ilukstes103.lv