Autostāvvietas atļauja

Paziņojums
par dzīvojamai mājai Ilūkstes ielā 103, Rīgā,
piesaistītajā zemes gabalā ar kadastra apzīmējumu 0100 071 1554,
esošu autostāvvietu turpmāku lietošanu.

Saskaņā ar 11.04.2017. dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieku lēmumu un aptaujas balsošanas protokolu № 3-2017, dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā tika uzstādītas ceļa zīmes Nr.523, 524, 537, 806, 835, 849, kas ierobežo nepiederošām personām iespēju izmantot šo zemes gabalu savu transporta līdzekļu stāvēšanai.

Turpmāk zemes gabalā esošās autostāvvietas savu transporta līdzekļu novietošanai varēs izmantot tikai dzīvojamās mājas Ilūkstes ielā 103, Rīgā, dzīvokļu īpašnieki, kuri ir saņēmuši DzĪB “Ilūkstes nams 103” rakstveida atļauju.

Lai saņemtu atļauju transporta līdzekļa stāvēšanai zemes gabalā, dzīvokļa īpašniekam vai viņa pilnvarotai personai ir jāaizpilda un jāiesniedz biedrībai attiecīgais iesniegums un transporta līdzekļa valsts reģistrācijas apliecības kopija.

Atļaujas derīguma termiņš ir 12 (divpadsmit) kalendārie mēneši.

Katrs dzīvokļa īpašnieks var saņemt vienu atļauju transporta līdzekļa stāvēšanai zemes gabalā bez atlīdzības. Par papildus atļaujas saņemšanu otram transporta līdzeklim, dzīvokļa īpašnieks veic iemaksu dzīvojamās mājas uzkrājumu fondā 50 EUR/gadā.

Izmantojot dzīvojamai mājai piesaistītajā zemes gabalā esošās autostāvvietas, dzīvokļa īpašniekam ir jāievēro autostāvvietas lietošanas noteikumi.

Ar cieņu,
DzĪB “Ilūkstes nams 103”
Inams103@inbox.lv
Tālr. 24115508